Regulamin    

     Pobierz i wydrukuj regulamin

 

Dane przedsiębiorcy

Właścicielem jest przedsiębiorstwo KOSZE.PL S.C. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) ul. Wojska Polskiego 193, NIP 7712875313, REGON 10124256 wpisaną do Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które prowadzi działalność zawierając umowy sprzedaży na odległość  za pośrednictwem firmowej strony internetowej www.kosze.pl oraz sklepów internetowych www.e-kosze.pl i www.sklep.kosze.pl

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 4. Właściciel KOSZE.PL S.C. zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 I.      Techniczne warunki korzystania ze sklepu i możliwości składania zamówień drogą elektroniczną.

 1. Klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
 • dostęp do sieci Internet
 • adres poczty email
 1. Firma zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 2. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w sklepie.


II. Składanie zamówień drogą mailową, rejestracja i logowanie w sklepie internetowym.

 

Klienta aby złożyć zamówienie na oferowane przez nas produkty może przesłać zamówienie posiadające wszelkie niezbędnymi dane potrzebne do jego realizacji na adres mailowy biuro@kosze.pl, faksem na numer  +48 44 789 09 37 lub korzystając z firmowego sklepu internetowego www.e-kosze.pl

Rejestracja i logowanie w sklepie internetowym.

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

III. Realizacja Zamówień.

 1. Zamówienia składać można przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

Email lub Faks:

Klient przesyła zamówienie na adres biuro@kosze.pl lub faksem na numer +48 44 789 09 37 posiadające takie dane jak: dane do faktury, dane do wysyłki, numer i osoba kontaktowa, zamawiane produkty, ich ilość i kolor, wybraną formę płatności (przelew w formie przedpłaty na podstawie wystawionej faktury proforma, pobranie gotówki przez kuriera w momencie odbioru przesyłki, odbiór osobisty i płatność gotówką w siedzibie firmy)


Sklep Internetowy.

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • wybór formy dostawy i płatności
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie  e-mailem  lub telefonicznie
 1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 2. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
 • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
 • sposób płatności
 • na stronie sklepu znajdują się informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, informacja o prawie do rękojmi, które klient może pobrać i wydrukować


IV. Forma płatności. 

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  1. przelewem na wskazane przez firmę konto bankowe
  2. systemem płatności payu
  3. gotówką przy odbiorze towaru – pobranie gotówki przez kuriera
  4. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
 2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.


V. Ceny i koszty przesyłki.

 1. Wszystkie oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu w cenniku na stronie jak i przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Firmę i Klienta jest cena produktu podana na stronie przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest na życzenie klienta przed zamówieniem oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

VI. Dostawa.

 1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie -  DHL.
 2. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma obowiązek sprawdzić  towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających z naszych usług jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produkt ust stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres KOSZE.PL S.C., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 193. Telefon: +48 44 6462161, email: biuro@kosze.pl
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: KOSZE.PL S.C., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 193. Telefon: +48 44 6462161, email: biuro@kosze.pl
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Firma zgodził się je ponieść lub nie poinformowała konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sprzedającego, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sprzedający dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedający wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. )     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. )     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. )     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. )     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

VIII. Prawo konsumenta do Rękojmi.

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 12 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Firma rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 • wysyłanie wiadomość email na adres biuro@kosze.pl
 • listownie na adres KOSZE.PL S.C., 97-300 Piotrków Tryb., ul. Wojska Polskiego 193
 • dzwoniąc pod nr +48 44 6462161

IX. Pozostałe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem  
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Dokonane zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach strony oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających z naszych usług przed dniem wejścia w życie zmian. 

 

_______________________________________________________________________________________________

Wzór formularza odstąpienia od umowy

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

 

Adresat
KOSZE.PL S.C.
ul. Wojska Polskiego 193

97-300 Piotrków Tryb.
Fax: 44 789 09 37
Adres email: biuro@kosze.pl

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 
umowy dostawy następujących rzeczy(*) 
umowy o świadczenie następującej usługi(*) 


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
– Adres konsumenta(-ów) 
– Podpis konsumenta(-ów)) 
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.